Heemskerk

Advocaten in Amsterdam en Woerden

Zoekt u een advocaat ?

Heemskerk Advocaten en Fiscalisten heeft specialistische kennis in huis op veel rechtsgebieden,

zodat wij u op een breed juridisch gebied slagvaardig kunnen bedienen.

Wij bieden gespecialiseerde rechtshulp aan zowel zakelijke als particuliere cliënten.

Een afspraak op korte termijn is mogelijk op ons kantoor in Amsterdam (naast de RAI)
en in onze bespreekruimte in Woerden.

Bel ons voor meer informatie:
020-679 94 21

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsgeschillen, ontslag, concurrentie- en relatiebeding

Beslag en executierecht

Incasseren van geldvorderingen, beslag en executie, zekerheden uitwinnen

 

 

Personen- en familierecht

Echtscheidingen, omgangsregelingen, opstellen ouderschapsplan, wijziging en berekening van kinder- en partneralimentatie, beëindigen geregistreerd partnerschap en samenleving

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, bestuur en commissarissen, aandeelhouders(geschillen), herstructurering van ondernemingen en (overig) vennootschapsrecht

Vastgoed

Koop/verkoop van onroerend goed, verkrijging van onroerend goed door verjaring, erfopvolging en natrekking beperkte rechten op onroerend goed (erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal)

Strafrecht

Overtredingen, misdrijven, verkeersdelicten (rijbewijs ingevorderd)

Fiscaal strafrecht / FIOD

Inval FIOD, fiscale fraude, valsheid in geschrifte, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, inkeer, fiscale strafbeschikking